Duyuru Detay
SATINALMA SÜRECİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Tüm Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2017 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 16-06-2017 Ekleyen Bap Birimi Ali ÇELEBİ
Duyuru Detayı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDEN YAPILACAK MAL/MALZEME ve HİZMET ALIMLARINDA AŞAMALAR

 

DOĞRUDAN TEMİN İŞLEM BASAMAKLARI

 

 

  

   1- e-BAP Otomasyonu üzerinden satınalma talebi yapılır. Demirbaş alımlarında Teknik Şartname düzenlenir. Otomasyonun otomatik olarak hazırladığı talep dilekçesinin bir adet çıktısı alınır ve imzalandıktan sonra BAP koordinatörlüğü birimine teslim edilir. Projeler ile ilgili bütün talep ve işlemler otomasyon üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

   2- Harcamanın yapılabilmesi ve piyasa fiyat araştırması görevlileri ile muayene kabul komisyonu görevlileri için BAP Koordinasyon Birim Koordinatöründen onay alınır.

 

  3- Onay alındıktan sonra teklifler hazırlanır. Malzeme alım teklif formu hazırlanırken; alınan malzemelerin markalarının yazılmamasına dikkat edilmelidir. Hazırlanan teklifleri (EK-12) (Otomasyondan alınacaktır) görevlendirilen kişiler ilgili firmalara dağıtır. Malzeme alım teklif formu, teklifi veren firmanın yetkilisi tarafından KDV hariç fiyatlar yazılarak imzalanır. Tekliflerde Proje Yöneticisin imzası da olmalıdır.

 

  4- Teknik şartnameye ve hem birim fiyatta hem de toplam fiyatta uygun olan firmaya piyasa fiyat araştırma tutanağı hazırlanır.

 

   5- En uygun teklifi veren firma, mal ve malzemeleri ilgili birime teslim eder.

 

  6- Mal ve malzeme tesliminden sonra ilgili birim muayenesini yaparak tutanak tutar. Fatura düzenlenir. Faturaların "KMÜ Rektörlüğü BAP Birimi Karaman Vergi Dairesi 564 053 8668" adına kesilmesi gerekmektedir. Fatura üzerinde proje numarası yazılmış olmasına dikkat edilir. Yazılı değil de sonradan yazılmış ise veya fatura üzerinde el ile herhangi bir değişiklik, düzeltme yapılmış ise, “Değişiklik tarafımızdan yapılmıştır.“ ibaresi yazılarak şirket yetkilisine imzalatılır. Hizmet alımında ise Hizmet İşleri Kabul Tutanağı ile muayene kabul yapılır.

 

   7- Alınan malzeme demirbaş ise; BAP birimince düzenlenecek olan TİF belgesi imzalanarak BAP birimine teslim edilir.

 

   8- Hizmet alımı ise; BAP birimince hazırlanan Hakediş Raporu, Proje yöneticisi, muayene ve kabul komisyonunda ki görevliler ve alımın yapıldığı firmanın yetkilisi tarafından imzalanır.

 

   9- Bu işlemlerden sonra BAP Koordinasyon Birimi’nde ödeme evrakları hazırlanıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına tutanakla teslim edilir.

 

   10- Böylece doğrudan temin alım işlemi tamamlanmış olur.  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__