DÖKÜMANLAR
No Dosya adı
1 Gelişme Raporu (Ara raporları düzenlemek için kullanılır)
2 Mahsup Kesin Hesap Formu (Avans kapatma işlemlerinde kullanılır.)
3 Hesap Dilekçesi
4 Harcama Pusulası (Bu belge fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayan kişilerden yapılan iş, mal veya hizmet alımlarında düzenlenir. Taksi ile yapılan seyahatlerde (şehir içi taksi ücretleri hariç) seyahat edilen taksinin plaka numarası ile yolculuğun nereden nereye yapıldığı açıklama bölümünde belirtilmelidir.)
5 Dilekçe (Akademik teşvik ödeneğinde veya benzeri durumlarda kullanılmak üzere sonuçlanan projelerin bilgisi talebi için bu dilekçe kullanılır. Talebe göre içerik değiştirilip düzenlenebilir.)
6 Akaryakıt Kullanım Cetveli (Akaryakıt alımlarında doldurulacaktır.)
7 Sonuç raporları hazırlanırken burada belirtilen hususların dikkate alıması gerekmektedir.
8 Proje Başvuru Formu
9 AGED PROJELERİ FAKÜLTE KONTROL FORMU
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__