Değerli Bilim İnsanı, 

  

Birimimizin yapılandırma çalışmaları devam etmektedir. Yapılacak çalışmalar neticesinde, sizlere daha hızlı hizmet verebilmek, gecikmeleri azaltabilmek ve kaynaklarımızı daha verimli ve etkin bir şekilde kullanabilmek amacındayız. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar aşağıda özetlenmiştir: 

* Akademik Bilgi Sistemi (ABİS) oluşturulması, 

* Proje Değerlendirme İzleme Sistemi (BAP OTOMASYONU) oluşturulması, 

* BAP Uygulama Yönergesinin oluşturulması, 

* Öncelikli araştırma alanlarının belirlenmesi çalışmaları, 

* BAP Birimi idari yapılanmasının oluşturulması, 

* Personel istihdamı ve eğitimleri, 

* Proje destek miktarlarının ve uygulama esaslarının belirlenmesi 

* Çalışma takviminin ilan edilmesi 

* Projeler kapsamında satın alınan demirbaşlar envanterinin oluşturulması, 

Yukarıda kısaca özetlenen çalışmaların bir kısmı tamamlanmış olup, diğer bir kısmı ise devam etmektedir. Oluşturulması planlanan sistemin, BAP Birimi tarafından desteklenen projelerin başvurusundan, sonuçlandırılmasına kadar proje, satın alma ve muhasebe işlemleri dahil tüm süreçlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanmaktadır. Bu sistemin sınırlı sayıdaki personel ile tasarlanıyor olması, uzun sayılabilecek zaman dilimi gerektirmektedir ve çalışmalar tamamlanıncaya kadar muhtelif aksaklıklar yaşanması da olasıdır. Ancak, sizlerinde görüş ve destekleri ile çalışmaların kısa sürede tamamlanması yönündeki gayretlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

Olası sorularınız ve taleplerinizi, BAP OTOMASYONU üzerinden veya birimimizin ilgili bölümlerinin e-posta adresleri üzerinden iletmeniz, birim personelinin sizlere ait projelerin işlemlerini hızlı ve kesintisiz bir şekilde tamamlamalarına kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle her türlü soru veya taleplerinizi e-posta veya sistem üzerinden iletmenizi bekliyor, anlayışınız için çok teşekkür ediyoruz. 

  

Saygılarımızla, 

  

BAP Koordinasyon Birimi

Önemli Duyurular

Kayıt yok

Satınalma Duyuruları

Kayıt yok

Genel Duyurular

Kayıt yok
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__