Önemli Duyuru Detay
YENİ PROJE HAZIRLAMA VE BAŞVURU SIRASINDA İZLENECEK YOL Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2021 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 03-08-2021 Ekleyen Bap Birimi Ali ÇELEBİ
Duyuru Detayı

Proje önerisinde bulunacak araştırmacıların dikkatine;

- Proje önerileri, komisyonca başka bir tarih belirtilmedikçe, her yılın Mart ve Eylül aylarının 15’ine kadar verilir. Proje öneri dosyası, bir basılı kopya halinde proje yürütücüsünce BAP yönetim birime teslim edilir.

- Projeler yıl boyunca e-Bap otomasyonu üzerinde hazırlanabilir. Sistem, proje girişlerine açıldıktan sonra projeler sistem üzerinden "gönder" diyerek BAP birimine gönderilir.

- Yüksek Lisans ve Doktora Tez Projelerinde başvuru sırasında Enstitü Yönetim Kurulu Kararının eklenmesi gerekmektedir.

- Yeni proje başvurusu yapacak olan yürütücüler, başvuru dosyasında aşağıda ki belgeleri BAP komisyonuna sunarlar.

- Proje Başvuru Formu (http://bapotomasyon.kmu.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=36 linkinden form indirilerek doldurulduktan sonra otomasyona yüklenir.)

- Proje yürütücüsünün ve varsa projede görev alan araştırmacıların özgeçmişleri.

- Bütçe oluşturulurken yararlanılan proforma faturalar.

Komisyona sunulacak belgelerin asıllarının bulunması esastır. Aslı bulunmayan belgeler ilgili kurum veya birim tarafından aslı gibidir yapılmalıdır.

Başvuru dosyasında bulunan bütün belgeler yürütücü tarafından imzalı ve/veya paraflı şekilde komisyona sunulur.

Başvuru dosyasında bulunan belgelerin hepsi otomasyona da yüklenir.

Başvuru Formunda bulunan bilgilerin aynı şekilde otomasyona girilmesi sağlanmalıdır.

Her başvuru döneminde destek limitleri ve aranan başkaca şart varsa, internet sayfasından duyurulur.  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__