Önemli Duyuru Detay
Yurtdışında düzenlenen uluslararası bilimsel etkinliklere sözlü sunum ile katılan öğretim elemanlarına Akademik Gelişimi Destekleme (AGED) Projesi kapsamında aşağıda belirtilen ölçülerde destek verilecektir. Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2019 Son Geçerlilik Saati 09:40
Tarih 13-03-2019 Ekleyen Bap Birimi Ali ÇELEBİ
Duyuru Detayı

AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME (AGED) PROJELERİ

 1.  Akademik Gelişimi Destekleme (AGED) Projesi kapsamında Üniversitemiz öğretim elemanlarının yılda bir defaya mahsus olmak üzere, BAP Komisyonunca belirlenen ölçütler doğrultusunda kendi akademik alanında olmak üzere yurtdışında düzenlenen uluslararası bilimsel etkinliklerde yolluk, yevmiye ve katılım ücreti kullanılmak üzere 2.500,00 TL ye kadar destek verilecektir.

2. Uluslararası bilimsel etkinliklerde (kongre, konferans, sempozyum vb.) aşağıdaki şartlar aranır;

 • Bilimsel etkinliğin Organizasyon Komitesi ve Bilimsel Komitesi uluslararası nitelikli olmalıdır. 
 • Bilimsel etkinlik, öğretim elemanının kendi akademik alanında olmalıdır. 
 • Özel şirket veya grupların düzenlediği bilimsel etkinliklere destek verilmez.

3. Akademik Gelişimi Destekleme Projesi Ödeme Kalemleri;

 • Yolluk Gideri, Uçak ücreti ( e-bilet, alınan firma tarafından kaşe ve ıslak imzalı olmalıdır veya e-arşiv fatura sunulmalıdır.)
 • Yevmiye (Avrupa ve Türk cumhuriyetleri için yol dahil 5 güne kadar, diğer ülkeler için yol durumuna göre yevmiye ödenir)
 • Katılım ücreti (Bilimsel etkinliklere katılım ücretidir)

 4. Başvuru Süresi: Herhangi bir takvime bağlı kalmaksızın BAP Otomasyonu aracılığı ile gerçekleştirilir. Başvuru tarihi, kongre tarihinden en az 30 gün önce olmalıdır.

5. Bilimsel etkinlikler ile ilgili hazırlanan yazılı ve görsel materyallerde “Bu çalışma Karamanoğlu Mehmetbey  Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından Desteklenmiştir. Proje Numarası: …….. (This work was supported by Scientific Research Projects Commission of the Karamanoğlu Mehmetbey  University. Project Number: ....)" ibaresi yazılması zorunludur.

6. Sonuçlandırma Süreci: Bilimsel etkinlik bitiş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde sonuçlandırma işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Bilimsel etkinliğin bilimsel katkılarını içeren “Sonuç Formu” ve “Bilimsel Etkinliklere Katılım Geri Bildirim Raporu Formu” BAP birimine teslim edilmelidir.

7. Akademik Gelişimi Destekleme (AGED) Projesi kapsamında öğretim elemanına Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği hükümleri gereğince hesaplanan akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyet olarak kabul edilmeyecektir.

Not: Bilimsel etkinliğe katılacak olan öğretim elemanları öncelikle bağlı oldukları akademik birime başvurmaları gerekmektedir. Bağlı oldukları akademik birimden destek alınamaması halinde AGED başvurusu yapmaları gerekmektedir.


EK DOSYALAR:
 1. AGED UYGULAMA ESASLARI.docx

 • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__