Genel Duyuru Detay
EYLÜL DÖNEMİ PROJE BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLAMIŞTIR. Tüm Genel Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2019 Son Geçerlilik Saati 17:00
Tarih 20-09-2019 Ekleyen Bap Birimi Ali ÇELEBİ
Duyuru Detayı

- Eyül 2019 dönemi proje başvuruları 16 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında e-Bap otomasyon üzerinden gönderilebilecektir. Proje öneri dosyası BAP birimine elden teslim edilecektir.

- Proje başvuruları BAP otomasyonundan yapılır. Başvuru dosyasında bulunan belge ve bilgiler otomasyona da yüklenmelidir.

- Projeler yıl boyunca e-Bap otomasyonu üzerinde hazırlanabilir. Sistem, proje girişlerine açıldıktan sonra projeler sistem üzerinden "gönder" diyerek BAP birimine gönderilmelidir.

- Araştırmacıların Münferit proje başvurusu yapabilmeleri için son iki yıl içerisinde TÜBİTAK'a başvurmuş olmaları ve TÜBİTAK değerlendirmesinde C puanı almış olmaları gerekmektedir. Projelerin TÜBİTAK tarafından yapılan başvuru değerlendirme sonucunu gösteren belge, başvuru belgeleri ile birlikte BAP birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

- Yüksek Lisans ve Doktora Tez Projelerinde başvuru sırasında Enstitü Yönetim Kurulunun tez önerisi kabul kararının eklenmesi gerekmektedir.

- Proje önerilerinde yolluk ve bursiyer harcamaları desteklenmeyecektir.

- Proje destek üst limitleri aşağıdaki gibidir.

           Yüksek Lisans Tez Projeleri  : 12.000 TL

           Doktora Projeleri                 : 18.000 TL

           Münferit Araştırma Projeleri  : 24.000 TL

- Yeni proje başvurusu yapacak olan yürütücüler, BAP komisyonuna sunacakları dosyada aşağıda ki belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

- Proje Başvuru Formu (http://bapotomasyon.kmu.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=36 linkinden form indirilerek doldurulduktan sonra otomasyona yüklenir.)

- Proje yürütücüsünün ve varsa projede görev alan araştırmacıların özgeçmişleri.

- Bütçe oluşturulurken yararlanılan proforma faturalar.

- Hazırlanan bu belgeler, otomasyon üzerinden ve elden teslim edilmesi gerekmektedir.

- Gerekli hallerde Etik Kurul kararı eklenmelidir.

Otomasyona proje girişleri sırasında karşılaşılacak aksaklıklar ve sorular için BAP Birimi (3195) aranıp destek alınabilir.  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__