Önemli Duyuru Detay
GELİŞME ve SONUÇ RAPORLARI Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2021 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 03-08-2021 Ekleyen Bap Birimi Ali ÇELEBİ
Duyuru Detayı

Proje yürütücülerinin dikkatine;

- Haziran ve Aralık ayları gelişme rapor dönemleri olması nedeniyle devam etmekte olan projelerin yürütücülerinin proje gelişme raporlarını her yıl Haziran ve Aralık aylarının sonuna kadar BAP otomasyonuna girişini yaptıktan sonra otomasyonun hazırladığı rapor formunun bir adet çıktısına hazırladıkları raporu da ekleyerek BAP Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Ancak ara dönemde kabul edilen projelerin birinci gelişme raporu bir sonraki rapor döneminde sunulur.

- Lisansüstü Tez Projelerinde onaylanmış lisansüstü tezler, tez projesinin sonuç raporu olarak kabul edilir ve ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutulmaz.

- Rapor dönemlerinde ek süre alınması halinde oluşacak gelişme raporlarının geciktirilmeksizin Komisyona sunulması gerekmektedir.

- Sonuç raporları ve devam etmekte olan ya da tamamlanmış bulunan projelerle ilgili yapılacak her türlü yayında (makale, bildiri, sonuç raporu ve tezler dahil) “Bu araştırma Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen .......... nolu proje kapsamında desteklenmiştir.” dipnotu konulması zorunludur.

- Sonuç raporları, ekli dosyada belirtilen hususulara dikkat edilerek düzenlenecektir.


EK DOSYALAR:
  1. GELİŞME RAPORU.doc
  2. SONUÇ RAPORU YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR.doc

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__